dissabte, 4 de juny del 2016

Anàlisi Lexicomètrica

Per finalitzar la assignatura fem un anàlisi lexicomètric sobre diferents blocs trobats a la web. La temàtica escollida per fer l’anàlisi a sigut el feminisme i el concepte de gènere com a eina analítica, tant actual com necessari en la nostra societat.
A partir del bloc:


S’han escollit cinc blocs, i d’aquests diferents posts, per poder analitzar-los:


Els posts s’han guardat en un arxiu amb format .txt i s’han pujat al programa AntConc 3.4.1m (Macintosh OS X) 2014. També s’ha localitzat un llistat de paraules stopwords, per facilitar l’anàlisi dels textos.
En el procés, han sorgit varies dificultats, entre altres trobem que en la llista de paraules apareixen signes estranys, encara i que el format del corpus esta revisat i té la codificació standard UTF-8. El llistat de stopwords tampoc estava molt ben definit i hi ha algunes d’elles sense significat lèxic que surten a la llista. També s’han trobat alguns signes que semblaven no tenir sentit, però quan s’anava a concordance, es trobaven com a part d’una paraula amb sentit.
De totes maneres s’ha pogut realitzar un anàlisi lexicomètric aproximatiu dels blocs escollits i el resultat de les cinc primeres paraules per ordre d’aparició, és a dir de les paraules que més s’han utilitzat, ha sigut: mujeres, amor, hombres, género i violència.  
Si continuem amb les quatre següents, treien les que han sortit per error i els singulars de les anteriors trobem: vida, patriarcado, sexo i desigualdad.

Com veiem, són resultats el suficientment explícits com per saber de que s’està parlant encara que desconeguem de que es tracten els blocs. Realment la problemàtica de la que es parla es un tema sobre la vida d’homes i dones, en una societat patriarcal en la qual el sexe i l’amor està construït segons els preceptes de dita societat. És per això que ens trobem amb desigualtats, violència i concepcions errònies sobre el concepte de gènere.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada